DE STILLE KRACHT COUPERUS PDF

De resident Otto van Oudijck vindt de stille kracht maar onzin. Maar als hij een regent ontslaat omdat die zich op een feest onbeschoft gedragen heeft, vinden er plotseling vreemde dingen in zijn huis plaats. Zijn vrouw, die hem met meerdere minnaars bedriegt, wordt in de badkamer op onbegrijpelijke wijze met bloed bespat, een spiegel wordt door een grote steen vernield, glazen breken spontaan in kleine stukjes en er klinkt hamerslag in het huis. Het merendeel van de personages vlucht en Van Oudijck blijft alleen achter.

Author:Kashura Taujar
Country:Czech Republic
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):1 April 2014
Pages:445
PDF File Size:9.10 Mb
ePub File Size:19.65 Mb
ISBN:300-1-52468-882-9
Downloads:36630
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ShaktizragoreDe Javanen leven hun eigen mysterie-leven, dat verborgen blijft voor de westerse blik. Het gezin van Van Oudijck valt uiteen, zijn vrouw verdwijnt naar Parijs en de resident trekt zich uiteindelijk terug in de desa met een inheemse vrouw en haar familie. Tijdgenoten van Couperus voelden zich niet alleen aangetrokken tot deze mystiek, ze genoten ook van de beschrijving van de vrijere moraal van de kolonialen. Deze analyse heeft een belangrijke rol gespeeld in de bewustwording rond de misstanden in het koloniale verleden.

Ook in zijn latere leven zou hij veel reizen, neergedrukt als hij zich voelde door de beklemmende burgerlijkheid van de Haagse kringen waarin hij geboren was. In huwde hij met zijn nicht, Elisabeth Baud, met wie hij echter altijd een vrij platonische relatie zou hebben.

Als schrijver is hij vooral bekend voor zijn psychologische romans, vaak met een naturalistische inslag. Naast naturalistische romans schreef hij ook historische en mythologische verhalen. Hij was daarnaast redacteur van het literaire tijdschrift De Gids en stond mee aan de wieg van het letterkundig tijdschrift Groot Nederland. Er zijn Couperus maar weinig grote prijzen te beurt gevallen. Toch had zijn werk tijdens zijn leven veel succes, ook internationaal, wat uit de vele vertalingen blijkt.

BORDA CA PLAYBOY PDF

Louis Couperus

Otto van Oudijck is een resident van 48 jaar in de verzonnen plaats Laboewangi [1] aan zee bij Surabaya op Java rond Als Nederlands bestuurder staat hij boven de lokale adel, vooral de regent Raden Adipati Soerio Soenario uit de plaatselijke vorstelijke familie die haar oude machtspositie behouden heeft. Zijn werk is alles voor hem. Van Oudijck heeft daarnaast mogelijk nog een buitenechtelijke zoon die hij zich niet kan herinneren, in het dorp "si-Oudijck" genoemd, uit een eerdere kortstondige affaire met een huishoudster. Deze zoon heeft hij nooit erkend of willen zien. Theo en Si-Oudijck "zoon van Oudijck" ontmoeten elkaar een keer in het geheim.

UDAYAR BALAKUMARAN PDF

De stille kracht

.

FREE POINTERS IN C BY YASHWANT KANETKAR PDF

.

KERACUNAN ARSEN PDF

.

Related Articles