DESKRIPTIVNA STATISTIKA PDF

Tygozragore Why not add a EUdict search form to your web site? If you are searching for a word in Japanese Kanji dictionary and not receiving any results, try without Kana term in brackets. To add EUdict alongside Google, Yahoo! These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other.

Author:Nikogar Kagarg
Country:Papua New Guinea
Language:English (Spanish)
Genre:Politics
Published (Last):22 March 2009
Pages:393
PDF File Size:18.3 Mb
ePub File Size:14.11 Mb
ISBN:433-3-60903-708-6
Downloads:67830
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TygotVarijanca je ustvari srednja vrijednost kvadrata odstupanja vrijednosti uzorka od aritmetike sredine. Napomena: 1. Srednja vrijednost odstupanja vrijednosti uzorka od aritmetike sredine jednaka je nitici. Zbroj pozitivnih razlika jednak je zbroju negativnih. Zato se za raunanje varijance uzima kvadrat razlika od aritmetike sredine. Mjerna jedinica varijance jednaka je kvadratu mjerne jedinice varijable koja se analizira.

Postupak 1. Odaberi praznu deliju u koju de se upisati vrijednost varijance. Na traci alata klikni na ikonu funkcija 1 3. U dijalog prozoru u polju select a category odaberi Statistical, a u polju Select a function odaberi VAR 2. Klikni na Ok 4. U dijalog prozoru u polju Number1 upii sve podatke iz radnog lista 3.

Klikni na Ok. U odabranu deliju program ispie vrijednost varijance. Oznaavat demo je sa s kad se radi o populaciji velikom skupu i sa s kad se radi o uzorku uzetom iz populacije. Definirana je kao pozitivna vrijednost drugog korijena od varijance. Ako aritmetiku sredinu populacije oznaimo sa m, a uzorka sax , onda se standardno odstupanje rauna za populaciju za uzorak s s2 1 N 2 xi m N i 1 n 1 2 s s xi x n 1 i 1 2 gdje je: xi vrijednost i-tog elementa opaanja populacije ili uzorka m aritmetika sredina opaanja u populaciji x - aritmetika sredina opaanja u uzorku N broj elemenata opaanja u populaciji n - broj elemenata opaanja u uzorku 85 Mjere rasipanja Standardno odstupanje U EXCEL-u funkcija STDEV rauna standardno odstupanje pridruenih podataka uzorka dijeli s n Postupak 1 1.

Odaberi praznu deliju u koju de se upisati vrijednost standardnog odstupanja. Na traci 2 alata klikni na ikonu funkcija 1 3. U odabranu deliju program ispie vrijednost standardnog odstupanja. U analizi varijabilnosti procesa standardno odstupanje ima ogromni znaaj.

CATALOGUE USHIP 2009 PDF

Upotreba deskriptivnih statistika u programu Microsoft Excel

.

HISTORIA DEL AVIVAMIENTO PENTECOSTAL EN CHILE PDF

Opisna statistika

.

AGA RAYBURN HOME ENERGY MANAGEMENT PDF

Deskript√≠vna Ň°tatistika

.

Related Articles