EEN THEORIE VAN DE PRESENTIE PDF

De kwalificatie van de publicaties Presentie Andries Baart houdt zich intensief bezig met presentie. De inzet van de presentie-beoefening is de mens, zijn waardigheid, zijn kostbaarheid en zijn verlangen naar geborgenheid. Maar ook daarbuiten, zeker ook in de humanistische traditie, zijn daartoe sterke aanzetten te vinden. De presentie-beoefening richt zich op professionals in en buiten de kerken en levensbeschouwelijke organisaties maar zeker ook op vrijwillig st ers. Dat geschiedt allereerst door het tot stand brengen van aansluiting bij en afstemming op de leefwereld en levensloop van de ander en het aangaan van een relatie die zowel weldadig is als richting geeft aan de gezochte hulp en steun. Presentie biedt hulp, steun en zorg in de vorm van een werkzame, effectieve bekommernis die het verhaal en leven van de ander helpt te verstaan en verder te brengen.

Author:Gardami Ket
Country:Cameroon
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):25 April 2014
Pages:162
PDF File Size:5.67 Mb
ePub File Size:10.81 Mb
ISBN:135-4-77931-233-4
Downloads:96974
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZulujoraWat is Presentie? Presentie in 10 minuten In een kort filmpje vertelt Andries Baart in een notendop waar het om draait bij presentie. Klik hier om het filmpje te bekijken. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn daarin centrale begrippen.

De eigen vakkennis blijft intact, maar de relatie stuurt hoe die kennis wordt aangewend. De presentie neemt radicaal het perspectief van de ander in als leidraad voor de zorg — in plaats van de logica van de methodiek. De presentie is bovendien kritisch tegenover het maakbaarheidsgeloof in veel methodieken; presentie is primair gericht op het zoeken naar een zo bevredigend mogelijke relatie tot het leven — ook als dat leven vastzit. De presentie is geworteld in de zorgethiek.

Deze morele theorie stelt de onderlinge afhankelijkheid van en verbondenheid tussen mensen en hun plek in een gemeenschap centraal.

Menselijke kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid zijn uitgangspunten in het moreel redeneren, meer dan algemene beginselen of veralgemeniseerbare consequenties. De waarde van presentie heeft zich bewezen in praktijken en is vastgelegd in een eigen body of knowledge. In de presentiebenadering draait het om relationele afstemming en zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander; Centrale begrippen zijn leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling; Presentie richt de zorg in via relationeel werken; Vanuit presentie hebben wij bovenal oog voor de meest kwetsbaren in onze samenleving; Presentie is geworteld in de zorgethiek en is alleen daarom al politiek-ethisch geladen.

Deze typering van presentie is globaal; een nadere uitwerking vindt men hier.

ESPEN AARSETH CYBERTEXT PDF

EEN THEORIE VAN DE PRESENTIE PDF

Wat is Presentie? Presentie in 10 minuten In een kort filmpje vertelt Andries Baart in een notendop waar het om draait bij presentie. Klik hier om het filmpje te bekijken. Goede zorg ontstaat vanuit het zorgvuldig aansluiten bij en afstemmen op de ander, en op wat hij of zij nodig heeft.

HYPERLEARNING VERBAL PDF

JoJok Ren this article, the authors present the care-ethical theory of presence of Andries Baart and the practice of presence out of which this theory was developed. Without empirical research, ethics of care would not be able persentie do justice to the complexity, dynamics and emergent nature of care presentis and to the perspective and knowledge of vulnerable and suffering human beings and their relatives. In this article, the authors claim that the practice of presence is relevant to all care, help and support in the fields of health sen and social work and not only to pastoral care or care for residents of deprived urban neighbourhoods. In this paper, we offer a proposition regarding the methodology of qualitative inquiry in ethics of care, and a standard against which its quality and rigor can be evaluated. Because we want to study real life complexity, our empirical data consist of extensive and comprehensive case descriptions.

ANGELA MOYANO PAHISSA PDF

.

Related Articles