EEX VERORDENING PDF

U ziet nu de basisversie van de tekst U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst Lees de uitgebreide versieLees de basisversie 1. Verordening in detail Toepassingsgebied Verordeningen zijn direct toepasbaar en hoeven niet te worden omgezet in nationale wetgeving. Omdat een verordening dus niet door de lidstaten hoeft te worden uitgewerkt, moet een verordening in alle lidstaten van de EU op een zelfde manier worden ingevoerd en overal tot een gelijk resultaat leiden. Lidstaten zijn verplicht om verordeningen uit te voeren. Wanneer verordeningen in strijd zijn met nationale wetgeving zal de nationale wetgeving op dit punt buiten beschouwing worden gelaten.

Author:Goltigul Mabei
Country:Angola
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):4 May 2004
Pages:42
PDF File Size:8.22 Mb
ePub File Size:14.57 Mb
ISBN:667-4-76123-632-7
Downloads:45647
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BakasaU ziet nu de basisversie van de tekst U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst Lees de uitgebreide versieLees de basisversie 1. Verordening in detail Toepassingsgebied Verordeningen zijn direct toepasbaar en hoeven niet te worden omgezet in nationale wetgeving.

Omdat een verordening dus niet door de lidstaten hoeft te worden uitgewerkt, moet een verordening in alle lidstaten van de EU op een zelfde manier worden ingevoerd en overal tot een gelijk resultaat leiden. Lidstaten zijn verplicht om verordeningen uit te voeren. Wanneer verordeningen in strijd zijn met nationale wetgeving zal de nationale wetgeving op dit punt buiten beschouwing worden gelaten.

Veel verordeningen betreffen heel specifieke onderwerpen. Ze zijn vaak technisch van aard, maar in bepaalde gevallen ook politiek belangrijk, bijvoorbeeld als het gaat om sancties tegen landen.

Het is onder andere de rechtstreekse werking van verordeningen, die de samenwerking in de EU uniek maakt in vergelijking tot traditionele vormen van internationale samenwerking.

Burgers en instanties kunnen in een rechtszaak een beroep doen op een verordening. Dat wil zeggen dat hij geldt tussen gelijkwaardige partijen.

Ook in zaken tegen de staat kan verwezen worden naar een verordening. Vaststellen verordening Een verordening kan door meerdere besluitvormingsprocedures van de EU worden vastgesteld. Mogelijk kan een verordening bepalen dat er nog nadere uitvoerende maatregelen nodig zijn waarin de details van de wetgeving worden uitgewerkt.

CARMEN FURTUNA SOCIOLOGIE GENERALA PDF

PDF Windows

Brussel I-bis is van toepassing op procedures die zijn ingesteld vanaf 10 januari ; Brussel I op procedures die daarvoor zijn ingesteld. In inmiddels uitzonderingsgevallen kunnen nog oudere verdragen van toepassing zijn, als de procedure lang geleden werd gestart. Dit heet een exequaturprocedure. Het vonnis en de verklaring van uitvoerbaarheid gelden dan als Nederlandse executoriale titel. Erkenning en tenuitvoerlegging onder de nieuwe EEX-verordening Brussel I-bis De belangrijkste aanpassing die Brussel I-bis maakt, ligt in de afschaffing van de hiervoor uitgelegde exequaturprocedure die onder de oude EEX gold. Dat geldt ook als het gaat om voorlopige of bezwarende maatregelen.

ELEMENTOS DE MQUINAS TELECURSO 2000 PDF

De nieuwe EEX-verordening: verbetering bevoegdheids- en executierecht in internationale zaken

.

IMPLEMENTING CISCO DATA CENTER UNIFIED FABRIC DCUFI V5.0 PDF

EUR-Lex Access to European Union law

.

Related Articles