JACOB SLAVENBURG PDF

Slavenburg studeerde godsdienstgeschiedenis en specialiseerde zich in de gnostiek en de hermetica. Hij is in Nederland bekend geworden vanwege een groot aantal boeken over het christendom, esoterische stromingen, mystiek , spiritualiteit en de gnosis. Slavenburg meent dat het oudste judese christendom oorspronkelijke opvattingen over Jezus en zijn leringen koesterde die later door de orthodoxie als ketterij zijn afgewezen. Veel van die vermeend oorspronkelijke opvattingen zouden doorgegeven zijn door de gnostiek. Hij is het eens met de conclusie van met de gnostiek sympathiserende in overleden hoogleraar Quispel dat het oudste deel van het Evangelie van Thomas stamt uit de Jeruzalemse gemeente rond het jaar 40 na Chr. Slavenburg geeft veel lezingen door het land heen.

Author:Meztibei Dozilkree
Country:Kuwait
Language:English (Spanish)
Genre:Literature
Published (Last):19 March 2017
Pages:252
PDF File Size:15.26 Mb
ePub File Size:18.44 Mb
ISBN:297-8-58697-909-9
Downloads:83850
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TelkreeShare Shares In het boek Het verguisde christendom Walburg Pers, behandelt cultuurhistoricus en docent Jacob Slavenburg de geschiedenis van de vroege christelijke kerk tussen de kruisdood van Christus ca. Terug naar bronnen christendom Jacob Slavenburg legt in zijn vlot geschreven boek allerlei soorten bronnen naast elkaar, zoals verslagen van Romeinse historici als Suetonius en Tacitus, de Joods-Romeinse historicus Flavius Josephus, Didache, de Bijbel Nieuwe Testament en de brieven van Clemens van Rome en Jacobus van Jeruzalem.

De auteur heeft de het bronnenmateriaal grondig gelezen en geanalyseerd. Daarbij was telkens de vraag: wat staat er eigenlijk? En niet: wat lezen anderen?

Deze manier van lezen bleek een groot voordeel in te houden. Er ontrolden zich inzichten en doorkijkjes die ik nooit meer voor mogelijk had gehouden. En waar nodig geverifieerd, aangevuld of bijgesteld. Historisch gezien is dit natuurlijk een vakkundige manier van werken. Teruggaan naar de bronnen ad fontes , zoals de geschiedfilosoof Leopold van Ranke voorstelde, en door inleving op zoek gaan naar het wie eigentlich gewesen.

Nazoreense ketterij Paulus, zoals voorgesteld door Rembrandt of Het verguisde christendom is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Slavenburg neemt de lezer mee op reis langs de primaire bronnen om na vijf hoofdstukken af te sluiten met een slotbeschouwing waarin hij de belangrijkste bevindingen op een rijtje zet.

Beide groepen waren joodse christenen Joden met een verschillende culturele achtergrond. De moeilijkheden lijken van organisatorische aard te zijn geweest, maar benadrukken desalniettemin een zeker cultuurverschil.

Over kruis en opstanding werd verschillend gedacht en een en ander was zeker nog niet vastgelegd in wat voor leer ook. Het zijn twee totaal verschillende werelden. De eerste christenen leefden zonder duidelijke gezagsstructuur, en met vaak onderling inwisselbare functies binnen hun gemeente. Ze kenden geen canon en geen andere dwingende voorschriften.

BAINBRIDGE MASS SPECTROGRAPH PDF

Reis langs de Mysteriƫn

Alle productspecificaties Jacob Slavenburg Cultuurhistoricus drs. Jacob Slavenburg publiceerde eerder al boeken en artikelen over de hermetische gnosis, over het vroege christendom en over esoterische bewegingen. Hij is mede-vertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het Nederlands. Jacob Slavenburg studeerde geschiedenis en specialiseerde zich in de gnostiek. Hij is in Nederland bekend geworden vanwege een groot aantal boeken over het christendom, esoterische stromingen, mystiek, spiritualiteit en de gnosis.

EARTH STRUCTURE VAN DER PLUIJM PDF

De bergrede

Profiel Studie Ik ben geboren in Gorinchem in de zomer van Ik ben al vroeg gaan werken in het bedrijfsleven en heb op latere leeftijd mijn studie weer opgenomen. In behaalde ik mijn doctoraal in de cultuurgeschiedenis. Tijdens mijn studie godsdienstgeschiedenis kwam ik in aanraking met de spectaculaire vondst bij Nag Hammadi uit die eind zeventiger jaren bekend werd door een eerste integrale vertaling in het Engels. Auteursschap Ik zette mijn baan in het bedrijfsleven om in een agentschap om tijd en gelegenheid te hebben me verder te verdiepen in de Gnosis. Zelf niet kerkelijk grootgebracht beroerde de Gnosis de vezels van mijn ziel.

LEI 10887 EM PDF

Jacob Slavenburg

Share Shares In het boek Het verguisde christendom Walburg Pers, behandelt cultuurhistoricus en docent Jacob Slavenburg de geschiedenis van de vroege christelijke kerk tussen de kruisdood van Christus ca. Terug naar bronnen christendom Jacob Slavenburg legt in zijn vlot geschreven boek allerlei soorten bronnen naast elkaar, zoals verslagen van Romeinse historici als Suetonius en Tacitus, de Joods-Romeinse historicus Flavius Josephus, Didache, de Bijbel Nieuwe Testament en de brieven van Clemens van Rome en Jacobus van Jeruzalem. De auteur heeft de het bronnenmateriaal grondig gelezen en geanalyseerd. Daarbij was telkens de vraag: wat staat er eigenlijk? En niet: wat lezen anderen? Deze manier van lezen bleek een groot voordeel in te houden. Er ontrolden zich inzichten en doorkijkjes die ik nooit meer voor mogelijk had gehouden.

Related Articles